SPEOAbout UsServicesContact usGDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Innledning

SPEO Products AS er forpliktet til å beskytte forretningspartner og ansattes data - et ansvar som vi tar alvorlig. Som en del av vår forpliktelse jobber vi kontinuerlig for å sikre at vi overholder reglene. I lys av EUs nye generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR") har vi oppdatert vår personvern-policy.
Dette gir deg en oversikt over hvordan vi bruker dataene dine, hvordan vi sikrer det og gir detaljer om dine rettigheter med hensyn til disse dataene.

Det kreves ingen handling fra deg som forretningspartner. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene og kontakte oss med eventuelle spørsmål.

SPEO Products AS («SPEO», «vi» eller «oss») er forpliktet til å beskytte konfidensialiteten til personlige data. Vi holder kontakt med våre forretningsforbindelser og deler relevant informasjon med dem om våre produkter og tjenester.
Vi gjør det gjennom en rekke metoder, inkludert men ikke begrenset til nyhetsbrev, konferanser, forelesninger eller andre henvendelser som du kan motta; invitasjoner, presentasjoner, e-post eller andre abonnementer som inneholder verdifull informasjon om SPEO.
Vi vil gjerne fortsette å være i kontakt og håper du vil fortsette å motta denne informasjonen. I lys av EUs nye generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"), som nylig trådte i kraft, ønsker vi å henlede oppmerksomheten til vår personvernpolicy ("Personvernpolitikk").


SPEO GDPR retningslinje

Typer av personlig data og innsamlingsmetoder

I henhold til personvernreglene er personopplysninger informasjon vi kan bruke for å identifisere deg.

Med hensyn til SPEO sin kommunikasjon med deg, kan typer personopplysninger som vi samler inn fra deg inkludere navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer (e), innloggingsinformasjon, for eksempel hvilket som helst brukernavn eller passord, dine interessepunkter, og informasjon relatert til virksomheten du representerer.

I de fleste tilfeller vil du vite hvilke personopplysninger vi samler inn fordi du har gitt det til oss via e-post, telefon eller via andre kommunikasjonskanaler:

  1. når du ber om nyhetsbrev eller andre e-postmeldinger
  2. når du registrerer deg for en hendelse
  3. når du snakker med en av SPEO sine ansatte
  4. når du ellers gir informasjon til SPEO personell
  5. du deltar i en SPEO-undersøkelse eller fokusgruppe

Personlige data som, avhengig av lokal lovgivning, kan inkludere IP-adresse, og fra tid til annen - suppleres med informasjon fra andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige søkemotorer, abonnementsbaserte databaser, sosiale medier (for eksempel LinkedIn), og arbeidsgiverens nettsted.

Innsamlingsformål, rettslig grunnlag, bruk av personlige data

I forbindelse med denne personvernpolitikken bruker vi personopplysningene vi samler til å:

  1. sende deg nyhetsbrev, informasjon om produkter og tjenester og annen informasjon om SPEO
  2. sende deg invitasjoner til arrangementer, konferanser og foredrag
  3. opprettholde våre kontakter
  4. kommunisere med deg

Du kan velge å motta kommersielle e-poster og abonnere fra abonnementstjenester som forklart nedenfor under kapittelet "Opt Out".

SPEO sin bruk av dine personlige data vil alltid ha lovlig grunnlag, enten fordi det er nødvendig for at vi utfører en kontrakt med deg, fordi du har samtykket i vår bruk av dine personlige data (for eksempel ved å gi den til oss for spesielle formål), eller fordi det er i våre legitime interesser, som ikke overskrides av dine grunnleggende rettigheter, og tar hensyn til dine rimelige forventninger til denne personvernpolitikken.

Avdekking av personligedata

Vi selger, leier eller deler ikke dine personlige data med andre, unntatt som følger:

Vi forbeholder oss også retten til å bruke og avsløre all informasjon som er samlet inn om deg som ikke er i personlig identifiserbar form.

Lagring av personlige data

Personopplysningene dine kan lagres utenfor stedet der du bor, også utenfor EØS-området. Vi bruker skytjenester fra godkjente, sikre, leverandører – hvis serverlokasjon styres av leverandøren. Du anses å akseptere og godta slik lagring og / eller behandling ved å sende inn dine personlige data til oss.

Vi tar alle rimelige og nødvendige skritt for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet så trygt og sikkert som det ville være innenfor EØS eller på annen måte i henhold til gjeldende databeskyttelseslover, inkludert hvor det er hensiktsmessig, gjennom inkludering av standard bestemmelser beskrevet i en eventuell kontrakt.

Vær oppmerksom på at enkelte steder der vi lagrer personopplysninger, som for eksempel USA, kanskje ikke har samme databeskyttelsesnivå som hvor du bor. Dine personopplysninger blir beholdt i henhold til SPEO sine retningslinjer for oppbevaring av dokumenter.

Opt Out

I forbindelse med kampanjer eller andre tiltak, kan vi spesifikt spørre deg om du har innvendinger mot en bestemt type personopplysninger eller deling. Hvis du avventer under slike omstendigheter, vil vi respektere din beslutning. For å melde deg fra å motta ytterligere kommersielle e-poster eller å abonnere fra abonnementstjenester, vennligst klikk på abonnementslinken som finnes i den kommersielle e-posten eller kontakt oss på post@speo.no

Vær oppmerksom på at ikke-SPEO-tilknyttede tredjeparter har sine egne retningslinjer for personvern, som kan avvike fra vår, og at du må kontakte dem separat med utmeldingsforespørsler.

Sikkerhet

Sending/overføring av e-post er aldri 100% sikkert eller feilfritt. Vi tar imidlertid rimelige skritt for å beskytte personopplysninger fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse. Det er ditt ansvar å beskytte all informasjon du bruker for å få tilgang til innhold som er passordbeskyttet, og å varsle oss hvis du mistenker at data er blitt kompromittert eller annet misbruk.

Rettigheter

Du kan ha følgende rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover:

Vær oppmerksom på at dersom du ber oss begrense eller slette dine opplysninger, kan dette gjøre at vi ikke lenger kan kommunisere med deg eller tilby gjeldende tjenester.
Hvis du har noen grunn til å klage på SPEO’s bruk av dine personlige data, vennligst kontakt oss på post@speo.no. Når det er aktuelt, har du også rett til å sende inn en klage til gjeldende tilsynsmyndighet.

Hvordan kontakte oss angående denne retningslinjen

Send oss en epost til adressen post@speo.no.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse personvernreglene når som helst og etter eget skjønn, men vil varsle deg når det er gjort betydelige endringer ved å sende deg oppdateringen og angi datoen for når personvernreglene sist ble oppdatert.

Når du besøker SPEO’s nettsteder, aksepterer du den versjonen av personvernpolitikken som gjalt for nettsiden på publiseringstidspunktet.

Denne retningslinjen ble sist oppdatert 15. august 2018.